Lær at skrive en avisartikel med spalter

Forsiden

Tekstbehandling

Artiklens opbygning

Skrivemodeller

Avisens genrer

Vælg et emne

Find et billede

Skriv en kladde

Rediger din tekst

Layout til artiklen

Brug spalter

Rediger din artikel

Logbog

 
Copyright ©

Hvis du fx tegner en tegning, skriver en tekst eller tager et fotografi har du ejendomsretten til det.

Hvis andre vil bruge det, skal de spørge dig om lov.

Det samme gælder for alt det du finder i bøger, blade, aviser eller på internettet.

Der er nogen, der ejer det.

   

Jeg er tilmeldt Copydan, Tekst & Node.

Det betyder, at hver gang du downloader mit materiale til undervisningsbrug og husker at rapportere til Copydan, så falder der lidt af til mig, uden at det koster noget for dig.


Artiklens opbygning

Layout og foto: Hanne Thoms

 

Forklaring til avisartiklens opbygning

 

Rubrik er det samme som artiklens overskrift. Den skal være kort og præcis, så læseren bliver nysgerrig.

 

Underrubrik er et ultra kort resumé af hele artiklen.

 

Når du har læst overskriften og underrubrikken, kender du hovedbudskabet. Du ved det vigtigste om

  • Hvem (Balder)

  • Hvad (han blev dræbt af en mistelten pil)

  • Hvor (i Valhal)

  • Hvornår (i aftes)

  • Hvordan (Guderne legede)

Byline er skribentens (afsenderens) navn. Her kan evt. også stå et tlf.nr. eller en mail-adresse.

 

Billedtekst er en forklaring til billedet. Til sidst står navnet på fotografen.

 

Mellemrubrik er små overskrifter i selve artiklen. 

 

Brødtekst er artiklens tekst, hvor man uddyber, præciserer og sammenfatter sit budskab.

 

 Tommelfingerregler

Tekst, billede, overskrift osv. skal tilsammen danne et rektangel, altså en firkantet blok.

På den måde kan læseren altid finde ud af, hvad der hører sammen.

Rubrikkens størrelse skal passe til artiklens længde. Jo længere en artikel er, jo mere kan rubrikken fylde - og omvendt.

Mellemrubrikker gør det nemmere at læse artiklen.

Vælg højst to slags skrifter.

Et bærende billede i din artikel. Hvis to billeder, så skal det andet billede være meget mindre.

Husk billedtekster til alle billeder.Hanne Thoms, 6070 Christiansfeld - Copyright © August 2005